Informacje o kole

 


Nasze Koło działa już ponad 20 lat. Kontynuujemy działalność Koła Ikonograficznego, powstałego w 1987 roku. W grudniu 1996 roku po opracowaniu nowego statutu i reorganizacji powstało Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, którego opiekunem do końca roku akademickiego 1998/1999 był dotychczasowy opiekun Koła Ikonograficznego, dr Dariusz Kaczor. Od wakacji 1999 roku opiekę merytoryczną nad pracami Koła sprawował prof. UG dr hab. Józef Włodarski z Instytutu Historii UG. W roku akademickim 2009/2010 wspomagała nas dr Anna Mazurkiewicz. W czerwcu 2012 roku obowiązki opiekuna Koła przejął dr hab. Arnold Kłonczyński. Nasze koło zrzesza studentów historii (i nie tylko!) wszystkich lat.

Na rok akademicki  2015/16 wybrany został następujący zarząd: prezes Adam Lubocki, wiceprezes Marcin Rozmarynowski i sekretarz Karolina Wilczyńska

Możemy pochwalić się:

  • licznym i aktywnym uczestnictwem w ogólnopolskich konferencjach naukowych,                        ( np. I Lubelska Jesień Historyczna)
  • organizacją objazdów naukowych w Polsce i za granicą (np. warsztaty archiwalne)
  • wydawaniem własnego periodyku naukowego „E-Teki”,
  • współpracą z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Naszymi największymi przedsięwzięciami w ostatnim czasie były:

– organizacja X Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, odbywającej się w dniach 23-25 listopada 2012 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego

– organizacja wraz z Naukowym Kołem Doktorantów Historii II Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej

O działalności Koła przeczytać można TUTAJ 

Przypominam, że cały czas przyjmujemy z otwartymi ramionami wszystkich chętnych.
Nie istnieją u nas wpisowe, staże kandydackie etc., jeśli chcecie rozwijać swoją pasję, poznawać nowych ludzi i inne ośrodki naukowe-gorąco zapraszamy. Jesteśmy również otwarci na kolegów i koleżanki z innych wydziałów 🙂 .

Karolina Belina

Aktualizacja:  M. Rozmarynowski

Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia strony Wydziału Historycznego UG

http://www.historia.ug.edu.pl/

Statut Naukowego Koła Historyków z 2017 roku:

Statut-NKH-UG-2017


Dodaj komentarz