Konferencja „Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Tematem obrad będą zagadnienia historii regionalnej szeroko rozumianego Pomorza oraz Prus, jak i związki z sąsiadującymi z nimi ziemiami.

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców z kierunków Historia, Archeologia, Historia sztuki i pokrewnych dziedzin do przedstawienia swoich badań zawierających się w szerokim temacie konferencji. Historia lokalna, regionalna i ponadregionalna to szeroki zakres problemowy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje referatów! W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wszystkie szczegóły, proponowane tematy wystąpień oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączonym dokumencie: Zaproszenie i formularz

Wydarzenie na Facebooku