Podsumowanie działalność NKH UG w roku akademickim 2013/2014

Przedstawiamy podsumowanie działalności Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014. Warto podkreślić, że działalność NKH w mijającym roku 2013/2014 skupiona była wokół organizacji XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów – największej studenckiej konferencji historycznej w Polsce, odbywającej się co roku w jednym z wiodących ośrodków akademickich kraju. Oprócz przedstawionych poniżej inicjatyw, regularnie odbywały się zebrania NKH oraz trwały prace organizacyjne przy XXII OZHS.

Lipiec 2013:                                                                                                                             Udział w VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego

Wrzesień 2013                                                                                                                       Udział w Europejskim Forum Nowych Idei

Październik 2013                                                                                                                   Pomoc w przeprowadzeniu konferencji „W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990″

Listopad 2013                                                                                                                       Udział w XI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości w Poznaniu 

Spotkanie z przedstawicielami grup rekonstrukcyjnych 

Grudzień 2013                                                                                                                         Organizacja i przeprowadzenie studencko-doktoranckiego sympozjum naukowego „Sic semper tyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne”       

Styczeń 2014                                                                                                                           Uruchomienie programu wolontariatu przy XXII Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów

Luty 2014                                                                                                                    Nagroda Rektora dla Prezes NKH UG Marzeny Ostrowskiej        

Marzec 2014                                                                                                                             Udział w Łódzkiej Wiośnie Młodych Historyków

Kwiecień 2014                                                                                                                          Organizacja i przeprowadzenie XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów

Czerwiec 2014                                                                                                                          Walne zebranie wyborcze Koła, wysłuchanie referatów

Pomimo rozpoczęcia wakacji NKH UG nie przestaje aktywnie działać. Na przełomie czerwca i lipca uczestniczymy w programie edukacyjnym realizowanym w Areszcie Śledczym w Wejherowie, trwają również prace nad kolejnymi inicjatywami zaplanowanymi na przyszły rok. Więcej szczegółów już niebawem.