Spotkanie z przedstawicielami grup rekonstrukcyjnych

19 listopada odbyło się spotkanie członków NKH UG z Michałem Kowalskim i Karolem Langenfeldem, reprezentującymi  Stowarzyszenie Historyczne Wielka Czerwona Jedynka oraz GRH American Expeditionary Forces. Goście zaprezentowali wyczerpującą prelekcję na temat historii Pierwszej Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych, jednostki zaangażowanej  w największe konflikty zbrojne XX wieku.  Podczas spotkania członkowie Koła mieli również okazje zapoznać się z szerokim wachlarzem uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy amerykańskich stosowanym podczas obu wojen światowych. Prezentowane przedmioty były w dużej mierze oryginalne oraz merytorycznie i wnikliwie omówione, co znacząco podniosło wartość historyczną i poznawczą spotkania.  W zebraniu uczestniczyło dziewięciu członków Koła, mieliśmy również przyjemność gościć prof. UG, dr hab. Arkadiusza Janickiego, Dyrektora Instytutu Historii UG.