Sic semper tyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne

W związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą zamachu na prezydenta  Johna F. Kennedy’ego, Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego postanowiło zorganizować wydarzenie naukowe poświęcone tematycznie kwestii zamachów i zabójstw politycznych. Zapraszamy do wzięcia udziału w studenckim sympozjum naukowym „Sic semper tyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne.”

Sympozjum odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia o godzinie 15.00 w sali 2.61 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewidujemy czas na dyskusję i pytania z sali. Sympozjum ma charakter otwarty dla gości – wstęp wolny.

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem referatu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres:

nkhunigdansk@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następujące informacje:

1. Imię i nazwisko prelegenta, reprezentowana uczelnia, rok i stopień studiów

2. Temat wystąpienia

3. Abstrakt (do 1500 znaków) i bibliografię

Zgłoszenia przyjmowane będą do środy, 27 listopada. Lista osób przyjętych i program sympozjum opublikowany zostanie na niniejszej stronie najpóźniej 29 listopada. O pozytywnym wyniku weryfikacji uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową.  Czas na referat to 15 minut. Zapewniamy rzutnik multimedialny i komputer. Nie pobieramy opłat rejestracyjnych.