Relacja z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia” 23-24 marca 2018 r.

W dniach 23-24 marca 2018 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt.” Transport w dziejach. Idee, kultura, historia”.

Konferencję rozpoczęło powitanie uczestników przez Pana Dziekana Wydziału Historycznego Prof. Wiesława Długokęckiego oraz Pana Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego Prof. UG dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego. Podczas inauguracji wystąpiła także Pani Prof. Beata Możejko z wykładem pt. „Od morza Bałtyckiego po Atlantyk. Historia statku w późnym średniowieczu”.

Podczas dwudniowych obrady uczestnicy z różnych polskich uczelni wygłosili łącznie 30 referatów dotyczących transportu na przestrzeni dziejów, począwszy od starożytności, a na XXI wieku kończąc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie!