Zarząd NKH UG na rok akademicki 2018/2019

W dniu 23 maja 2018 r. odbyło się walne zebranie członków NKH UG na którym wybrano zarząd koła na rok akademicki 2018/2019 w następującym składzie:

sekretarz: Kacper Panek

wiceprzewodnicząca: Karolina Prykowska

przewodnicząca: Anna Siekierska