Zarząd NKH UG na rok akademicki 2019/2020!

Szanowni Państwo,

 pragniemy poinformować, iż podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 20.11.2019 r. ukonstytuował się nowy zarząd Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020, w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCA – Karolina Prykowska

WICEPRZEWODNICZĄCY – Kacper Panek

SEKRETARZ – Michał Koszela