Zarząd NKH UG w roku akademickim 2020/2021

21 listopada podczas zebrania naszego koła został wybrany nowy zarząd, który wygląda następująco:

Przewodniczący: Jędrzej Możejko

Zastępca przewodniczącego: Michał Koszela

Sekretarz: Marek Skurski